YouTube Channel
Kontakt

Što je Yachting Academia?

Yachting Academia educira sve kadrove u nautičkom turizmu. Osposobljava nove kadrove za rad na svim čarter-kompaniji potrebnim područjima, provodi usavršavanje i stručni napredak postojećih kadrova, te im daje mogućnost da se uz svoj trud, rad i znanje, educiraju i tako napreduju na poslovnom planu.

Dugotrajni program obrazovanja Yachting Academie organiziran je tako da stvara, usavršava i znanjem oplemenjuje radne kadrove u nautičkom turizmu putem programa za honorarno zaposlenje, pripravnički rad, te stalno zaposlenje. Već postojeću strukturu zaposlenika u nautičkom turizmu, Yachting Academia upotpunjuje različitim programima kao što su Vikend mornar, Mornar pripravnik u nautičkom turizmu, Mornar specijalist za određeno područje na održavanju plovila, te Master mornar kao najviša razina edukacije mornara. Uvaženi čarter stručnjaci poput Zorana Brkića (Adriatic Sailing), Marina Katičina (Pitter) i Emila Tomaševića (Ultra) podržali su programe obrazovanja u Yachting Academiji, sa ciljem podizanja kvalitete poslovanja i pružanja usluge u nautici.

Stručni tim Yachting Academie, te gosti predavači i suradnici, garancija su stručnosti u radu i kvaliteti edukacije.

Za više informacija kontaktirajte nas na e-mail info@yacht-pool.com.hr ili ispunite kontakt-obrazac ovdje.

 

Partneri


Premium Yacht Insurance ReX Repair Excellencenausys logo

Pretplatite se na naš Newsletter