YouTube Channel
Kontakt
«

Pravila i uvjeti

Uvod

Ova Pravila i uvjeti određuju vaše korištenje ove web stranice; korištenjem ove web stranice vi u potpunosti prihvaćate ova Pravila i uvjete. Ako se ne slažete s ovim Pravilima i uvjetima ili s bilo kojim dijelom ovih Pravila i uvjeta, ne smijete koristiti ovu web stranicu.

Morate imati najmanje 18 godina starosti da biste koristili ovu web stranicu. Korištenjem ove web stranice, te slažući se s ovim Pravilima i uvjetima, jamčite i predstavljate se da imate najmanje 18 godina.

Ova web stranica koristi tzv. kolačiće - eng. cookies. Koristeći ovu web stranicu i slažući se s ovim Pravilima i uvjetima, suglasni ste s našim korištenjem kolačića u skladu s Pravilima privatnosti Yacht-Pool Internacionala d.o.o.

Odobrenje za korištenje web stranice

Ako nije drugačije navedeno, Yacht-Pool Internacional d.o.o. za savjetovanje u nautici i/ili njegovi izdavatelji licenci posjeduju prava intelektualnog vlasništva na web stranici te sadržaj web stranice. U skladu s licencom u nastavku, sva ta prava intelektualnog vlasništva su zadržana.

Stranice ili drugi sadržaj s ove web stranice možete pregledavati, preuzimati samo u svrhu predmemorije, te ispisivati za vašu osobnu upotrebu, u skladu s ograničenjima navedenima u nastavku i drugdje u ovim Pravilima i uvjetima.

Ne smijete:

 • Ponovo objaviti sadržaj s ove web stranice (uključujući ponovnu objavu na drugoj web stranici);

 • Prodavati, iznajmiti ili podlicencirati sadržaj s web stranice;

 • Prikazivati bilo koji sadržaj s web stranice u javnosti;

 • Reproducirati, umnožavati, kopirati ili na bilo koji drugi način iskorištavati sadržaj s ove web stranice za komercijalne svrhe;

 • Uređivati ili na bilo koji drugi način mijenjati sadržaj na web stranici; ili

 • Ponovo distribuirati sadržaj s ove web stranice osim sadržaja koji je posebno i izričito dozvoljen za ponovnu distribuciju.

Kada je sadržaj posebno dostupan za ponovnu distribuciju, može se ponovo distribuirati samo unutar vaše organizacije.

Prihvatljivo korištenje

Ne smijete koristiti ovu web stranicu na bilo koji način koji uzrokuje ili bi mogao uzrokovati štetu web stranici ili ograničenje dostupnosti ili pristupa web stranici; ili na bilo koji način koji je nezakonit, ilegalan, lažan ili štetan, ili u vezi s bilo kojom nezakonitom, ilegalnom, lažnom ili štetnom svrhom ili aktivnošću.

Ne smijete koristiti ovu web stranicu za umnožavanje, čuvanje, pohranjivanje, odašiljanje, slanje, objavljivanje ili distribuciju bilo kojeg sadržaja koji se sastoji od (ili je povezan s) bilo kakvim spywareom, računalnim virusom, Trojanskim konjem, crvom, keystroke loggerom, rootkitom ili drugim zlonamjernim računalnim softverom.

Ne smijete provoditi bilo kakve aktivnosti sustavnog ili automatskog prikupljanja podataka (uključujući scraping bez ograničenja, data mining, data extraction i data harvesting) na ili u vezi s ovom web stranicom bez izričitog pismenog dopuštenja Yacht-Pool Internacionala d.o.o.

Ne smijete koristiti ovu web stranicu za prijenos ili slanje neželjenih komercijalnih vijesti.

Ne smijete koristiti ovu web stranicu za bilo koje svrhe povezane s marketingom bez izričitog pismenog dopuštenja Yacht-Pool Internacionala d.o.o.

Ograničeni pristup

Pristup određenim dijelovima ove web stranice je ograničen. Yacht-Pool Internacional d.o.o. zadržava pravo ograničiti pristup i drugim dijelovima ove web stranice, ili pak cijeloj web stranici, po nahođenju Yacht-Pool Internacionala d.o.o.

Ako vam Yacht-Pool Internacional d.o.o. ustupi korisničko ime i lozinku kako bi vam omogućio pristup ograničenim dijelovima ove web stranice ili drugom sadržaju ili uslugama, dužni ste osigurati da korisničko ime i lozinku čuvate u tajnosti.

Yacht-Pool Internacional d.o.o. može onesposobiti vaše korisničko ime i lozinku po vlastitom nahođenju bez obavijesti ili objašnjenja.

Korisnički sadržaj

U ovim Pravilima i uvjetima, „vaš korisnički sadržaj“ znači materijal (uključujući bez ograničenja tekst, slike, audio materijal, video materijal ili audio-vizualni materijal) koji vi dostavite ovoj web stranici, za bilo koju namjenu.

Vi Yacht-Pool Internacionalu d.o.o. bez naknade dajete međunarodnu, neopozivu i neisključivu dozvolu za korištenje, reprodukciju, prilagodbu, objavu, prijevod i distribuciju vašeg korisničkog sadržaja u bilo kojem postojećem ili budućem mediju. Također Yacht-Pool Internacionalu d.o.o. dajete pravo podlicenciranja ovih prava, kao i pravo podnošenja tužbe za kršenje tih prava.

Vaš korisnički sadržaj ne smije biti ilegalan ili protuzakonit, ne smije kršiti zakonska prava bilo koje treće strane, te ne smije biti takav da se zbog njega može poduzeti pravna akcija bilo prema vama ili Yacht-Pool Internacionalu d.o.o. ili prema trećoj strani (u svim slučajevima prema mjerodavnom pravu).

Ne smijete dostaviti bilo kakav korisnički sadržaj na web stranicu koji jest ili je ikada bio predmet prijetećih ili stvarnih pravnih postupaka ili drugih sličnih tužbi.

Yacht-Pool Internacional d.o.o. zadržava pravo uređivanja ili uklanjanja bilo kojeg materijala dostavljenog ovoj web stranici, ili pohranjenog na serverima Yacht-Pool Internacionala d.o.o., ili privremeno spremljenog ili objavljenog na ovim web stranicama.

Bez obzira na prava Yacht-Pool Internacionala d.o.o. iz ovih Pravila i uvjeta u odnosu na korisnički sadržaj, Yacht-Pool Internacional d.o.o. se ne obvezuje pratiti podnošenje takvog sadržaja, ili objavu takvog sadržaja, na ovoj web stranici.

Bez jamstava

Ova web stranica daje se na uvid odnosno prikazuje upravo takva kakva jest, bez ikakvih izjava ili jamstava, izričitih ili impliciranih. Yacht-Pool Internacional d.o.o. ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi s ovom web stranicom ili informacijama i materijalima koji se na njoj nalaze.

Ne dovodeći u pitanje općenitost prethodnog stavka, Yacht-Pool Internacional d.o.o. ne jamči:

 • da će ova web stranica stalno biti na raspolaganju, ili uopće dostupna; ili

 • da su informacije na ovoj web stranici potpune, istinite, točne ili da ne mogu dovesti u zabludu.

Ništa na ovoj web stranici ne sačinjava, odnosno ne znači da sačinjava, savjet bilo koje vrste. Ako vam je potreban savjet u vezi bilo kojeg pravnog, financijskog ili medicinskog pitanja trebali biste konzultirati odgovarajuće stručnjake.

Ograničenja odgovornosti

Yacht-Pool Internacional d.o.o.neće biti odgovoran prema vama (bilo prema zakonu o komunikacijama, prekršajnom zakonu ili na bilo koji drugi način) u odnosu na sadržaj ili korištenje ove web stranice, ili na bilo koji drugi način u vezi ove web stranice:

 • do te mjere da je web stranica besplatna, za bilo kakav izravni gubitak;

 • za bilo koje neizravne, posebne ili posljedične gubitke; ili

 • za sve poslovne gubitke, gubitak prihoda, dohotka, dobiti ili očekivane uštede, gubitak ugovora ili poslovnih odnosa, gubitak ugleda ili goodwilla, kao i gubitak ili oštećenje informacija ili podataka.

Ova ograničenja odgovornosti primjenjuju se čak i ako je Yacht-Pool Internacional d.o.o. izričito upozoren na potencijalan gubitak.

Iznimke

Ništa u ovoj izjavi o odricanju od odgovornosti web stranice (website disclaimer) ne može isključiti ili ograničiti jamstvo koje se podrazumijeva zakonom da isključiti ili ograničiti neće biti nezakonito; te ništa u ovoj izjavi o odricanju od odgovornosti web stranice neće isključiti ili ograničiti odgovornost Yacht-Pool Internacionala d.o.o. u odnosu na:

 • smrt ili osobnu ozljedu uzrokovanu nemarom Yacht-Pool Internacionala d.o.o.;

 • prijevaru ili nepošteno pogrešno predstavljanje na račun Yacht-Pool Internacionala d.o.o.; ili

 • bilo koji predmet za koji bi bilo ilegalno ili protuzakonito za Yacht-Pool Internacional d.o.o. da isključi ili ograniči svoju odgovornost, ili pokušaj ili podrazumijevanje isključenja ili ograničenja svoje odgovornosti.

Razumnost

Korištenjem ove web stranice suglasni ste da su isključenja i ograničenja odgovornosti, navedena u ovoj izjavi o odricanju odgovornosti web stranice, razumna.

Ako ne mislite da su razumna, ne smijete koristiti ovu web stranicu.

Ostale stranke

Vi prihvaćate da, kao subjekt s ograničenom odgovornošću, Yacht-Pool Internacional d.o.o. ima interes ograničiti osobne odgovornosti svojih službenika i zaposlenika. Vi se slažete da osobno nećete podnijeti nikakav zahtjev protiv Yacht-Pool Internacionalovih d.o.o. službenika ili zaposlenika u odnosu na bilo kakve gubitke koje biste mogli imati u vezi s web stranicom.

Ne dovodeći u pitanje prethodni stavak, vi se slažete da će ograničenja jamstava i odgovornosti, navedena u ovoj izjavi o odricanju od odgovornosti, zaštititi Yacht-Pool Internacionalove d.o.o. službenike, zaposlenike, agente, podružnice, slijednike, pravne nasljednike i podizvođače kao i sami Yacht-Pool Internacional d.o.o.

Nepredvidive odredbe

Ako je bilo koja odredba ove izjave o odricanju od odgovornosti web stranice nepredvidiva po važećem zakonu, ili se utvrdi da je nepredvidiva, to neće utjecati na provedivost ostalih odredbi ove izjave o odricanju od odgovornosti web stranice.

Odšteta

Vi ovime ovdje obeštećujete Yacht-Pool Internacional d.o.o. i obvezujete se održati Yacht-Pool Internacional d.o.o. obeštećenim protiv bilo kakvih gubitaka, šteta, troškova i odgovornosti (uključujući pravne troškove bez ograničenja i sve iznose koje je Yacht-Pool Internacional d.o.o. platio trećoj strani prilikom namirenja štete ili spora a po savjetu pravnih savjetnika Yacht-Pool Internacionala d.o.o.) koji je imao ili pretrpio Yacht-Pool Internacional d.o.o., a koji proizlaze iz bilo kakvog vašeg kršenja bilo koje odredbe ovih Pravila i uvjeta, ili koji proizlaze iz bilo koje tvrdnje da ste prekršili bilo koju odredbu ovih Pravila i uvjeta.

Povrede ovih Pravila i uvjeta

Ne dovodeći u pitanje ostala prava Yacht-Pool Internacionala d.o.o. prema ovim Pravilima i uvjetima, ako prekršite ova Pravila i uvjete na bilo koji način, Yacht-Pool Internacional d.o.o. može poduzeti takve mjere koje Yacht-Pool Internacional d.o.o. smatra prikladnim za suočavanje s prekršajem, uključujući obustavu vašeg pristupa web stranici, zabranu vama da pristupate web stranici, blokiranje računala koristeći vašu IP adresu za pristupanje web stranici, kontaktiranje vašeg pružatelja internetskih usluga zbog zahtjeva da blokiraju vaš pristup web stranici i/ili pokretanje sudskog postupka protiv vas.

Promjene

Yacht-Pool Internacional d.o.o. može izmijeniti ova Pravila i uvjete s vremena na vrijeme. Izmijenjeni Pravila i uvjeti će se primjenjivati na korištenje ove web stranice od datuma objave izmijenjenih Pravila i uvjeta na ovoj web stranici. Molimo vas provjeravajte ovu stranicu redovito kako biste bili sigurni da ste upoznati s važećom inačicom.

Asignacija

Yacht-Pool Internacional d.o.o. može prenijeti, podugovoriti ili na neki drugi način urediti Yacht-Pool Internacionalova d.o.o. prava i/ili obveze iz ovih Pravila i uvjeta bez slanja obavijesti vama ili traženja vašeg pristanka.

Vi ne smijete prenijeti, podugovoriti ili na neki drugi način urediti vaša prava i/ili obveze iz ovih Pravila i uvjeta.

Valjanost odredbi

Ako za neku odredbu ovih Pravila i uvjeta bilo koji sud ili drugo nadležno tijelo utvrdi da je nezakonita i/ili neprovediva, ostale odredbe će nastaviti biti na snazi. Ako bi bilo koja nezakonita i/ili neprovediva odredba bila u skladu sa zakonom ili primjenjiva da je dio nje izbrisan, taj će se dio smatrati izbrisanim, a ostale odredbe će nastaviti biti na snazi.

Cjelokupan sporazum

Ova Pravila i uvjeti predstavljaju cjelokupan sporazum između vas i Yacht-Pool Internacionala d.o.o. u odnosu na vaše korištenje ove web stranice, i zamjenjuju sve prethodne sporazume u vezi vašeg korištenja ove web stranice.

Zakon i nadležnost

Ova Pravila i uvjeti bit će biti regulirani i tumačeni u skladu s hrvatskim zakonom, i svi sporovi koji se odnose na ova Pravila i uvjete bit će predmet u isključivoj nadležnosti sudova prema pravnom sjedištu Yacht-Pool Internacionala d.o.o..

Registracije i ovlasti

Yacht-Pool Internacional d.o.o. je registriran pri Sudskom registru Republike Hrvatske. Možete pronaći online inačicu Sudskog registra na sudreg.pravosudje.hr.

 

Detalji o Yacht-Pool Internacionalu d.o.o.

Ime: YACHT-POOL INTERNACIONAL d.o.o. za savjetovanje u nautici
Adresa: Stipe Rajka 38
Mjesto: Poreč
Poštanski broj: 52440
Država: Hrvatska
OIB: HR84844028649

Partneri


Premium Yacht Insurance ReX Repair Excellencenausys logo

Pretplatite se na naš Newsletter